Rudolph Tegners Museum

Tegners Museums faste samling består af 335 af billedhuggeren Rudolph Tegners værker. Størstedelen er originalerne i gips, men der er også værker i marmor og bronze. Tegner havde gennem hele livet afslået at sælge originalerne, men gerne afstøbninger og marmor versioner.

Rudolph Tegner indfriede sin drøm om at opføre et museum til sine værker i 1937-38. Som bygherre har han selv bestemt museets udformning både æstetisk og funktionelt, som udover at være en af de tidligst bevarede betonbygninger der bruger betonen både funktionelt og som æstetisk virkemiddel, var et meget visionært museum.

Rudolph Tegner ligger begravet under gulvet i den store midtersal. Han blev sænket ned i gravkammeret i en stor egetræskiste i 1950. Elna Tegner blev brændt og ligger i en urne i soklen på statuen ”Apollon” ligeledes i midtersalen.​

Kilde: www.rudolphtegner.dk